Aanvullende voorwaarden Enetco Internet Services

1. Opdrachtgever gaat deze overeenkomst met Enetco aan voor de aangegeven abonnementsperiode, echter voor tenminste 3 maanden, met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd met de abonnementsperiode.

2. Enetco behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen, u krijgt hiervan 60 dagen van te voren bericht.

3. Alle in deze overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

4. Tot installatie van de dienst/product wordt overgegaan na ontvangst van deze overeenkomst.

5. Opdrachtgever betaalt het tarief voor een dienst/product op het Internet per gekozen periode, en tevens de eenmalige opzetkosten, steeds binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur.

6. In het geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval, een en ander ter beoordeling van Enetco, heeft Enetco het recht de geleverde diensten en/of producten uit te schakelen, en dit zonder schadeloosstelling. Dit geldt eveneens voor alle producten van het type domeinnaam, waarbij Enetco geen enkele waarborg kan leveren voor verlenging van de registratie van de domeinnaam en ook geen enkele verantwoordelijkheid op zich neemt in geval van wanbetaling. In geval van een betalingsachterstand schakelt Enetco een incassobureau in waarvan de kosten geheel op Opdrachtgever verhaald zullen worden.

7. Opdrachtgever verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande Copyright. U zult niets naar de dienst/product uploaden waarvan u niet het copyright bezit.

8. De producten/diensten van Enetco mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. Enetco neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door opdrachtgever op de dienst/product. Opdrachtgever is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de dienst/product geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of op andere wijze aanstootgevend zijn, een en ander ter beoordeling van Enetco.

9. Opdrachtgever verklaart Enetco niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van Opdrachtgever, en verplicht zich Enetco direct op de hoogte te stellen als Opdrachtgever enige claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van Opdrachtgever op het Internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beŽindigen van deze overeenkomst.

10. Opdrachtgever verklaart Enetco nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de dienst/product en/of verlies van data of verlies van inkomsten door technische of andere storingen. Enetco verplicht zich zijn infrastructuur up-to-date te houden om technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken.

11. Enetco staat het versturen van ongevraagde e-mail niet toe (het zogenaamde SPAMMEN), door rechtstreeks of niet rechtstreeks gebruik te maken van de dienst/product geleverd door Enetco. Mocht Enetco klachten ontvangen over SPAMMEN van Opdrachtgever zal Enetco zonder vorm van bericht de dienst/product uitschakelen, en de bestanden van Opdrachtgever van zijn dienst/product verwijderen.

12. Het gebruik van scripts en andere programma`s op de diensten/producten van Enetco is toegestaan, zolang dit het functioneren van de dienst/product niet in gevaar brengt. Dit ter beoordeling van Enetco.

13. Deze voorwaarden zullen naar de letter van de Nederlandse wet geÔnterpreteerd worden, mocht een of meer punten uit deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, blijven de andere punten onveranderd geldig.